Prvomajska 36f Zemun
+381 64 110 15 32

Besplatna dostava Zemun i Novi Beograd
Breaking News
You are here: Home / PECATI I STAMBILJI

PECATI I STAMBILJI

pecati_sa_datumom

Цене:
Све цене на сајту изражене су у РСД са урачунатим ПДВ-ом.

наруџбе:
Поруџбине се врше искључиво преко интернет странице. Наручилац је дужан приложити одговарајућу документацију при наруџби штамбиља. (више о документацији)

Потребно нам је доставити на е-маил: albo@pecatorezac.rs копију решење од АПР  и копију личне карте.

При испоруци показати на увид оригинал решење од АПР.

Плаћање:

Плаћање се врши искључиво вирмански или готовински према добијеном предрачуну који ћемо послати на ваш е-маил.

израда pečata:
Израда се врши одмах по евидентираној уплати и ауторизацији траженог отиска, те је поднет на увид одговарајућом документацијом (посланом на е-маил), што представља активацију поруџбине.

Активација поруџбине:
Наруџбина се сматра активираном када уплата по понуди буде евидентирана и када сва потребна документација буде предата на увид.

Scroll To Top